Yêu thương con người là gì? Vì sao phải yêu thương con người? Nêu 2 câu ca dao (tục ngữ) về chủ đề yêu thương con người?

Yêu thương con người là gì? Vì sao phải yêu thương con người? Nêu 2 câu ca dao (tục ngữ) về chủ đề yêu thương con người?

a/ Yêu thương con người:

– Là quan tâm giúp đỡ làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn hoạn nạn

b/ Biểu hiện:

Loading...

– Sẵn sàng giúp đỡ, thông cảm, chia sẻ.

– Biết tha thứ, có lòng vị tha.

– Biết hi sinh.

c/ Ý nghĩa:

– Yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc, cần được giữ gìn phát huy.

– Người biết yêu thương mọi người sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • vì sao phải yêu thương con người
Xem thêm:  Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? Chúng ta cần làm gì và không nên làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ?