Vì sao không khí có độ ẩm? Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây mưa?

Vì sao không khí có độ ẩm? Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây mưa?


Trả lời:

+ Không khí có độ ẩm vì không khí bao giờ cũng chứa 1 lượng hơi nước nhất định. Nguồn cung cấp chính hơi nước trong không khí là sông hồ, các biển và đại dương…

+ Khi không khí bốc lên cao bị hoá lạnh, hơi nước trong khí sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ tạo thành mây. Nếu hơi nước tiếp tục ngưng tụ, làm các hạt nước to dần và rơi xuống thành mưa.

Từ khóa tìm kiếm

  • trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thàn mây mưa
Xem thêm:  Lưu lượng sông là gì? Thuỷ chế sông là gì? Nêu mối quan hệ giữa nguồn cung cấp nước và thủy chế của sông?