Vai trò của gan và ruột già trong quá trình tiêu hóa

Vai trò của gan và ruột già trong quá trình tiêu hóa

Vai trò của gan

Tiết ra dịch mật giúp ti êu hóa lipit

Khử các chất độc có trong mao mạch máu.

Loading...

Điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu được ổn định.

Vai trò của ruột già:

Hấp thụ nước trong dịch thức ăn sau khi đã hấp thụ các chất dinh dưỡng ở ruột non.

Hình thành phân và th ải phân nhờ sự co bóp phối hợp của các c ơ ở hậu môn v à thành bụng.

Loading...
Xem thêm:  So sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết? Tại sao nói tuyến tụy là một tuyến pha?