Trình bày thí nghiệm chứng minh cây vận chuyển được chất hữu cơ nhờ mạch rây.

Trình bày thí nghiệm chứng minh cây vận chuyển được chất hữu cơ nhờ mạch rây.

– Lấy một cành cây trong vườn.

Loading...

– Dùng dao bóc một khoang vỏ có cả mạch rây.

– Để một thời gian sau quan sát thấy mép vỏ phía trên phình to.

– Do khi bóc vỏ cây là đã bóc luôn cả mạch rây nên chất hữu cơ do lá tổng hợp được ở phần trên không thể vận chuyển xuống dưới được nên bi ứ đọng lại ổ mép trên.

– Vậy mạch rây vận chuyển chất hữu cơ.

– Nhân dân ta thường ứng dụng hiện tượng này để nhân giống cây bằng phương pháp chiết cành.

Loading...
Trình bày thí nghiệm chứng minh cây vận chuyển được chất hữu cơ nhờ mạch rây.
2.8 (55%) 4 đánh giá