Trình bày sự giống nhau và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng?

Trình bày sự giống nhau và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng?

Đặc điểm so sánh

Loading...

Phân hệ giao cảm

Phân hệ đối giao cảm

Giống nhau

Chức năng

Điều hoà  hoạt động của các cơ quan nội tạng.

 

 

 

 

 

 

Khác nhau

Chức năng

 Cấu tạo

Trung ương

 

Ngoại biên gồm:

– Hạch thần kinh

 

– Nơron trướchạch

– Nơ ron sau hạch

Loading...

– Chức năng đối lập với phân hệ đối giao cảm

 

– Các nhân xám nằm ở sừng bên tuỷ sống( từ đốt tuỷ ngực I đến đốt tuỷ thắt lưng III)

– Chuỗi hạch nằm gần cột sống xa cơ quan phụ trách.

– Sợi trục ngắn

– Sợi trục dài

Chức năng đối lập với phân hệ giao cảm

 

– Các nhân xám nằm ở trụ não và đoạn cùng tuỷ sống.

 

– Hạch nằm gần cơ quan phụ trách

 

– Sợi trục dài

– Sợi trục ngắn

Đánh giá bài viết

Từ khóa tìm kiếm

  • sự khác nhau giữa giao cảm và phó giao cảm
Xem thêm:  Tai có cấu tạo như thế nào?