Trình bày nguyên nhân, kết cục, tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai? Liên hệ tình hình thế giới hiện nay? Nhiệm vụ của chúng ta?

Trình bày nguyên nhân, kết cục, tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai? Liên hệ tình hình thế giới hiện nay? Nhiệm vụ của chúng ta?

* Nguyên nhân:

– Sau chiến tranh thế giới nhất, mâu thuẫn giữa các ĐQ về quyền lợi,thị trường và thuộc địa tiếp tục nảy sinh…

– Cuộc KH kinh tế 1929 – 1933 => mâu thuẫn giữa các ĐQ gay gắt hơn => CNPX Đức,Italia,Nhật ra đời, phát động 1cuộc chiến tranh thế giới mới…

  * Kết cục:

– Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của của các nước phát xít Đức,Italia, Nhật.Khối đồng minh Liên xô – Mĩ – Anh chiến thắng.

– Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử loài người: 60 tr người bị chết,90 tr người bị thương, thiệt hại gấp 10 lần chiến tranh TG thứ nhất và bằng t/cả các cuộc chiến tranh của 1000 năm trước đó cộng lại.

 – Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

* Liên hệ tình hình thế giới hiện nay: Cần liên hệ tình hình khủng bố, biển đông, tranh chấp lãnh thổ, biên giới ở 1 số nước…

* Nhiệm vụ của chúng ta: phải làm gì trước tình hình đó, và biện pháp để tránh chiến tranh xảy ra?

Từ khóa tìm kiếm

  • nguyên nhân kết cục tính chất của chiến tranh thế giới thứ 2
  • nguyên nhân kết quả tính chất của thế chiến 2
Xem thêm:  Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp

Có thể bạn quan tâm?