Trình bày đặc điểm của các loại quả?

Trình bày đặc điểm của các loại quả?

Dựa vào đặc điểm của vỏ quả, có thể chia các quả thành 2 nhóm chính là quả khô và quả thịt.

* Quả khô:

– Vỏ quả khi chin: khô, cứng, mỏng.

– Chia thành 2 nhóm:

+ Quả khô nẻ: khi chín khô vỏ quả có khả năng tách ra.

Vd: quả cải, quả đậy Hà Lan……

+ Qủa khô không nẻ: khi chín khô vỏ quả không tự tách ra.

Vd: quả thìa là, quả chò….

*  Quả thịt:

– Vỏ quả khi chin: mềm, dày, chứa đầy thịt quả.

– Chia thành 2 nhóm:

+ Qủa mọng: phần thịt quả dày mọng nước.

Vd: quả cam, cà chua….

+ Qủa hạch: có hạch cứng chứa hạt ở bên trong.

Vd: quả xoài, quả nhãn….

Từ khóa tìm kiếm

  • trình bày đặc điểm của các loại quả

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?