Trình bày đặc điểm chung của ngành Rêu?

Trình bày đặc điểm chung của ngành Rêu?

Đặc điểm chung của ngành Rêu:

Loading...

– Rêu sống nơi đất ẩm.

* Cơ quan sinh dưỡng:

+ Thân ngắn, không phân cành.

 + Lá nhỏ, mỏng.

 + Rễ giả có khả năng hút nước.

 + Chưa có mạch dẫn.

* Cơ quan sinh sản:

+ Cơ quan sinh sản là túi bào tử nằm ở ngọn cây.

Loading...

 + Rêu sinh sản bằng bào tử.

 + Bào tử nảy mầm phát triển thành cây rêu.

Đánh giá bài viết
Xem thêm:  Nêu đặc điểm chung của thực vật? Vì sao nói thực vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú?