Trình bày đặc điểm cấu tạo của địa y?

Trình bày đặc điểm cấu tạo của địa y?

– Địa y là một dạng đặc biệt được hình thành do một số loại tảo và nấm cộng sinh với nhau:

+ Tảo màu xanh: chế tạo chất hữu cơ nuôi sống cả 2 bên.

Loading...

+ Sợi nấm không màu: hút nước và muối khoáng cung cấp cho tảo.

– Địa y có dạng hình vảy hoặc hình cành, sống bám trên cành cây.

Loading...
Xem thêm:  Lá cây có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp cây thu nhận được nhiều ánh sáng?