Trách nhiệm pháp lý? Các loại trách nhiệm pháp lý? Cho ví dụ từng loại

Trách nhiệm pháp lý? Các loại trách nhiệm pháp lý? Cho ví dụ từng loại.

Trách nhiệm pháp lý:

  • Là nghĩa vụ đặc biệt mà cá nhân, tổ chức cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước qui định.

Các loại trách nhiệm pháp lý:

  • Trách nhiệm hình sự.
  • Trách nhiệm dân sự.
  • Trách nhiệm hành chính.
  • Trách nhiệm kỷ luật.

Thế nào là người có năng lực trách nhiệm pháp lý (thi)

Loading...
  • Là người có khả năng nhận thức, điều khiển được việc làm của mình, được tự do lựa chọn cách xử sự và chịu trách nhiệm về hành vi đó

Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lý:

  • Trừng phạt, ngăn ngừa, giáo dục người vi phạm pháp luật.
  • Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật.
  • Răn đe mọi người không được vi phạm pháp luật.
Loading...

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Tự chủ là gì? Biểu hiện của tính tự chủ? Ý nghĩa của tự chủ?