Tây Ninh có các sông lớn nào? Nêu vai trò của sông, rạch, ao, hồ và đặc điểm sông Sài Gòn ở Tây Ninh?

Tây Ninh có các sông lớn nào? Nêu vai trò của sông, rạch, ao, hồ và đặc điểm sông Sài Gòn ở Tây Ninh? 

–  Tây Ninh  có hai sông lớn là sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông

Loading...

– Vai trò của sông, rạch, ao, hồ: Phục vụ cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt, giao thông vận tải, du lịch.

– Đặc điểm sông Sài Gòn:

+ Bắt nguồn từ đồi  Lộc Ninh ( Bình Phước) chảy vào tỉnh ta với chiều dài là 135 km.

Loading...

+ Hướng chảy: Đông Bắc-Tây Nam và Tây Bắc –Đông Nam..

+ Những phụ lưu chính là Suối Ngô, suối Sanh Đôi.

Đánh giá bài viết

Từ khóa tìm kiếm

  • sòng bài tây ninh