Phân biệt Đột biến và Thường biến

Phân biệt Đột biến và Thường biến

ĐỘT BIẾN

Loading...

THƯỜNG BIẾN

Là những biến đổi về cấu trúc gen, cấu trúc và số lượng NST

 

Là những biến đổi ở kiểu hình, phát sinh trong đời cá thể

Do tác nhân lý, hoá cuả môi trường

 

Do tác động cuả ngoại cảnh

Xuất hiện riêng lẻ, không xác định

 

Xuất hiện đồng loạt, theo hướng xác định

Có lợi, trung tính, có hại

 

Có lợi

Loading...

Là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho chọn giống và tiến hoá

 

Không là nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa

Giúp sinh vật thích nghi linh hoạt với thay đổi cuả điều kiện sống.

 

Phân biệt Đột biến và Thường biến
Đánh giá bài viết

Từ khóa tìm kiếm

  • phân biệt đột biến và thường biến
  • phân biệt hiện tượng thường biến với đột biến