Nguyên nhân ra đời và vai trò của thành thị trung đại?

Nguyên nhân ra đời và vai trò của thành thị trung đại?

a. Nguyên nhân ra đời của thành thị:

+ Sản xuất phát triển, xuất hiện tiền đề của kinh tế hàng hoá, sản phẩm được bán ra thị trường một cách tự do, không bị đóng kín trong lãnh địa.

+ Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hoá mạnh mẽ,

+ Thợ thủ công nhiều người tìm cách thoát khỏi lãnh địa. Họ đến những nơi như ngã ba, bến sông,…để buôn bán

Loading...

→ Thành thị ra đời

b. Vai trò của thành thị:

+ Phá vỡ nền kinh tế tự cấp tự túc, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hoá giản đơn phát triển.

+ Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia.

+ Tạo ra không khí dân chủ tự do trong các thành thị, tạo tiền đề hình thành các trường đại học lớn.

Loading...

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Tính chất của cách mạng Pháp 1789?