Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

– Những mâu thuẫn tiếp tục nảy sinh giữa các nuớc đế quốc sau CTTG thứ I. _ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 làm gay gắt thêm mâu thuẫn đó, dẫn tới việc lên cầm quyền của phe phát xít, với ý đồ gây chiến tranh chia lại thế giới

Loading...

– Mâu thuẫn giữa tất cả các nuớc đế quốc với Liên Xô.

– Chính sách thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ với phe phát xít nhằm chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô.

– Ngày 1/9/1939 Đức đã tấn công Ba lan => CTTGII bùng nổ.

Loading...
Xem thêm:  So sánh khởi nghĩa Yên Thế và những cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần vương