Nêu lợi ích của đa dạng sinh học? Nguyên nhân suy giảm và biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.

Nêu lợi ích của đa dạng sinh học? Nguyên nhân suy giảm và biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.

* Lợi ích của đa dạng sinh học:

– Cung cấp thực phẩm→nguồn dinh dưỡng chủ yếu của con người

– Dược phẩm: 1 số bộ phận của động vật làm thuốc có giá trị

– Trong nông nghiệp: cung cấp phân bón, sức kéo

– Trong chăn nuôi: làm giống, thức ăn gia súc

Loading...

– Làm cảnh, đồ mĩ nghệ, giá trị xuất khẩu

* Nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học:

– Đốt rừng, làm nương, săn bắn bừa bãi

– Khai thác gỗ, lâm sản bừa bãi, lấy đất nuôi thủy sản, du canh, du cư

– Ô nhiễm môi trường

* Bảo vệ đa dạng sinh học:

– Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi

– Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học và độ đa dạng về loài

Loading...
Xem thêm:  Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học? Kể tên các biện pháp đấu tranh sinh học. Cho ví dụ. Nêu ưu điểm và hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học.