Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín? Ngành thực vật hạt kín được chia làm mấy lớp, đó là những lớp nào?

Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín? Ngành thực vật hạt kín được chia làm mấy lớp, đó là những lớp nào?

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín:

– Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng( rễ cọc, rễ chùm, thân, gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép,…); trong thân có mạch dẫn phát triển

– Có hoa, quả, hạt nằm trong quả

– Hoa quả có nhiều dạng khác nhau

– Môi trường sống đa dạng

* Ngành thực vật hạt kín chia là 2 lớp đó là: lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm

Từ khóa tìm kiếm

  • nêu đặc diểm của thực vật hạt kín

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Có mấy loại rễ chính ? Nêu ví dụ minh họa. Rễ gồm mấy miền? Nêu chức năng của mỗi miền?