Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?

Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao?

– Vì tinh bột trong cơm đã chịu tác dụng của enzim amilaza trong nước bọt biến đổi một phần thành đường mantozơ, đường này đã tác dụng vào các gai v ị giác trên lưỡi cho ta cảm giác ngọt.

Loading...
Xem thêm:  Cung phản xạ là gì? Vòng phản xạ là gì? Phân biệt?