Hoocmôn là gì? Vai trò, tính chất của hoocmôn?

Hoocmôn là gì? Vai trò, tính chất của hoocmôn?

– Hoocmôn là sản phẩm của tuyến nội tiết.

Loading...

– Tính chất:

       + Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định.

       + Hoocmôn có hoạt tính sinh học cao.

       + Hoocmôn không mang tính đặc trưng của loài.

-Vai trò:

Loading...

       + Duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể.

       + Điều hòa các quá trình sinh lý diễn ra bình thường.

Đánh giá bài viết

Từ khóa tìm kiếm

  • hoocmon là gì