Hãy nêu những chuyến biến về kinh tế, văn hóa ở trong nước ta trong thời Bắc thuộc

Hãy nêu những chuyến biến về kinh tế, văn hóa ở trong nước ta trong thời Bắc thuộc

+ Kinh tế:

* Nông nghiệp:phát triển.

 -Việc cày bừa do trâu bò kéo trở nên phổ biến.

 – Biết làm thủy lợi.

 – Trồng hai vụ lúa trong một năm.

 – Nông thôn có đủ loại cây trồng,chăn nuôi rất phong phú.

* Thủ công nghiệp:

 – Nghề gốm, nghề dệt,rèn sắt phát triển.

Loading...

 * Thương nghiệp:

 – Buôn bán trong và ngoài nước phát triển

 + Văn hóa:

 – Chính quyền đô hộ mở trường dạy chữ Hán ở các quận. Cùng với việc dạy học Nho Giáo, Đạo Giáo, Phật Giáo và những luật lệ của người Hán cũng được du nhập vào nước ta.

 – Nhân dân ta vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên và sinh hoạt theo nếp sống riêng với những phong tục cổ truyền.

 – Nhân dân ta học được chữ Hán nhưng vận dụng theo cách đọc của mình.

Loading...

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào?