Giun gây cho trẻ em phiền toái nào? Do thói quen nào ở trẻ mà giun khép kín được vòng đời.

Giun gây cho trẻ em phiền toái nào? Do thói quen nào ở trẻ mà giun khép kín được vòng đời.

Gây cho trẻ em ngứa ngáy về đêm.

Loading...

Giun kim đẻ trứng ở cửa hậu môn của trẻ vì ở đó thoáng khí. Vì ngứa ngáy trẻ em đưa tay ra gãi và do thói quen mút tay, liền đưa luôn trứng vào miệng tạo cho vòng đời của giun được khép kín.

Loading...
Giun gây cho trẻ em phiền toái nào? Do thói quen nào ở trẻ mà giun khép kín được vòng đời.
5 (100%) 480 đánh giá

Từ khóa tìm kiếm

  • giun gây cho trẻ em điều phiền toái gì
Xem thêm:  Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kết lị giống nhau và khác nhau như thế nào nào?