Diễn biến, tính chất và ý nghĩa cách mạng tư sản Anh?

Diễn biến, tính chất và ý nghĩa cách mạng tư sản Anh?

* Diễn biến cách mạng tư sản Anh:

– 8/ 1642, Sác lơ tuyên chiến với Quốc hội, nội chiến bùng nổ.

– 30/1/1649, Sác lơ I bị xử tử, nền Cộng hoà được thiết lập, cách mạng đạt đỉnh cao.

– 1653 thiết lập nền độc tài quân sự do Crôm – oen đứng đầu.

– 1658 Crôm-oen chết, nước Anh lâm vào tình trạng bất ổn, chế độ phong kiến phục hồi.

– 12/1688, Quốc hội làm chính biến, thiết lập nền quân chủ lập hiến.

Loading...

* Tính chất: là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì:

 – Tàn dư phong kiến vẫn còn tồn tại.

 – Vấn đề ruộng đất của nông dân chưa được giải quyết.

 – Nhân dân không được hưởng quyền lợi gì, bị bóc lột.

* Ý nghĩa:

 –  Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

 – Mở đầu 1 thời đại mới trong lịch sử loài người: Thời kỳ cận đại.

Loading...
Xem thêm:  Máy hơi nước ra đời có ý nghĩa như thế nào? Hệ quả của cách mạng công nghiệp ?