Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày

Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày

Biến đổi thức ăn ở dạ dày

Loading...

Các hoạt động tham gia

Các thành phần tham gia

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

Sự tiết dịch vị

Sự co bóp của các cơ dạ dày.

Tuyến vị

Các lớp cơ dạ dày

Hòa loãng thức ăn

Đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.

Biến đổi hóa học

– Hoạt động của enzim Pepsin

Loading...

– Enzim Pepsin

Phân cắt prôtêin chuỗi dài thành prôtêin chuỗi ngắn gồm 3-10 axit amin

 

Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày
5 (100%) 480 đánh giá