Bàn luận về lý tưởng sống của thanh niên ngày nay

Bàn luận về lý tưởng sống của thanh niên ngày nay

Hướng dẫn

  • Mở bài:

Thanh niên (tuổi trẻ) là thế hệ những người trẻ tuổi trong xã hội. Lịch sử đã chứng minh răng, một đất nước có hùng mạnh và phồn vinh ở tương lai hay không chính là do thế hệ thanh niên hôm nay dốc sức xây dựng. Bởi thế, xây dựng lý tưởng sống đúng đắn, phù hợp với thời đại ngày nay cho thế hệ thanh niên là một nhiệm vụ hết sức cần thiết.

  • Thân bài:

Thanh niên là gì?

Khái niệm về lứa tuổi thanh niên ở mỗi quốc gia có sự khác biệt nhau. Tại Việt Nam, thanh niên là những người trong độ tuổi từ 19 – 24 tuổi. Họ được pháp luật công nhận, tôn trọng và bảo vệ. Trong bài viết này, hàm nghĩa thanh niên được hiểu là những người trẻ tuổi, đang học tập ở trường hoặc làm việc tại các cơ sở. Họ là lớp người có nhiều cống hiến đối với sự phát triển của xã hội và đất nước.

Lý tưởng sống là gì?

Lý tưởng sống là mục đích sống tốt đẹp, có ý nghĩa trong cuộc đời mà mỗi con người muốn hướng tới. Lý tưởng sống cũng đồng nghĩa với sống sống có lý tưởng.

Người có lý tưởng sống cao đẹp là người luôn suy nghĩ và hành động để hoàn thiện mình hơn, giúp ích cho bản thân, gia đình, xã hội, đất nước và nhân loại.

Tại sao phải rèn luyện lý tưởng sống cho thanh niên?

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Điều đó khẳng định vai trò của thanh niên là vô cùng to lớn và bao trùm rất nhiều lĩnh vực.

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác, đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước. Họ không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Bên cạnh đó, thanh niên luôn sung sức, năng động, sáng tạo nhất trong xã hội. Với sự tinh nhạy của tuổi trẻ, họ nắm bắt thông tin nhanh nhạy, có năng lực tiếp cận, sáng tạo với công nghệ mới và luôn nhạy cảm với các vấn đề chính trị xã hội.

Thanh niên là lớp người sống có khát vọng, có ý chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái. Vì cộng đồng và lợi ích quốc gia họ luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, xung kích hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình.

Thanh niên chính là lực lượng trẻ tuổi, đang học tập và làm việc, có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Cơ cấu dân số nước ta là cơ cấu dân số trẻ. Nghĩa là lực lượng lao động trẻ, trong đó có thanh niên chiếm một số lượng đông đảo nhất. Họ chính là động lực để phát triển nền kinh tế đất nước.

Thanh niên là thế hệ kế thừa và phát huy các thành quả lao động của cha ông trong hiện tại và tương lai. Thanh niên cũng là thế hệ gánh vác các trọng trách đối với gia đình, xã hội và đất nước.

Là thanh niên nhất định phải sống có lý tưởng. Bởi người sống có lý tưởng sẽ luôn biết học tập và rèn luyện không mệt mỏi. Người có lý tưởng luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân mình một cách tốt nhất.

Sống có lý tưởng giúp thanh niên có ý thức, trách nhiệm đối với gia đình, xã hội và đất nước. Lý tưởng sống cao đẹp giúp thanh niên biết sống vì người khác. Vì cộng đồng mà không ngại ngần gian khổ để hành động.

Người sống có lý tưởng luôn biết trọng danh dự. Họ luôn gương mẫu, làm gương sáng cho người khác. Họ không tham lam, ích kỉ, tham nhũng hay hối lộ trong công việc.

Lý tưởng quyết định sự thành bại trong cuộc sống. Lý tưởng cao cao đẹp dẫn dắt sự nghiệp đi đúng hướng. Nó cũng tăng thêm sức mạnh cho con người vượt qua trở ngại để đạt thành công. Lý tưởng cho ta sức mạnh để chiến thắng mọi nghịch cảnh trong cuộc sống.

Một thanh niên sống có lý tưởng sẽ trở thành tấm gương sáng để người khác học tập và làm theo.

Thanh niên phải hình thành lý tưởng sống như thế nào?

Thanh niên phải biết yêu nhân dân, yêu đất nước. Quyết tâm xây dựng và giữ gìn nền hòa bình của đất nước.

Thanh niên phải biết xây dựng lối sống văn hóa, văn minh, lành mạnh, tiến bộ và phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc trong thời kì hội nhập quốc tế.

Chăm chỉ học tập và làm việc và sáng tạo trong công việc để làm giàu cho bản thân, góp phần làm giàu đất nước. Sống phải có ước mơ, hoài bão lớn lao. Sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Sống tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào tương lai của cộng đồng và đất nước.

Thanh niên phải luôn phấn đấu học tập rèn luyện mình. Có ý thức nâng cao, bồi dưỡng tri thức, rèn luyện nhân cách, nhân phẩm tốt đẹp. Cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ người khác trong công việc và trong cuộc sống.

Phê phán, tố cáo, đả kích những hành vi gây hại cho xã hội. Biểu dương ca ngợi những tấm gương sáng ngời về tinh thần học tập, ý chí vươn lên, có đóng góp thiết thực trong cuộc sống.

  • Kết bài:

Mỗi thanh niên trong thời kì hội nhập quốc tế phải ra sức xây dựng cho mình một lý tưởng sống cao đẹp, tiến bộ và phù hợp với thời đại mới.

Ngay từ bây giờ, mỗi học sinh cũng phải ra sức rèn luyện mình và hướng đến hình thành một lý tưởng sống tốt đẹp. Phấn đấu học tập và rèn luyện mình trở thành một người hữu ích, mai này đem sức mình xây dựng quê hương, đất nước.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa
Loading...